Povezave

 

EBN-education

Ipokrates

European standards of care for newborn health

Društvo srčnih otrok

Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom

Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom

Društvo za otroke s posebnimi potrebami

Redke bolezni

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije

Informacije o cepljenju Združenja za pediatrijo